WEEGSERVICE

Webshop » * WEEGTOESTELLEN

WEEGTOESTELLEN: WEETJES

Weegt mijn toestel nog juist als ik het naar een andere plaats breng? (bvb van België naar Zwitserland)

Welke elementen bepalen welk type weegschaal men nodig heeft?
EN WAT IS NU PRECIES... IJKEN - HERIJKEN - KALIBREREN - JUSTEREN - ... ?

Wanneer moet een weegtoestel geijkt zijn?

Wat is herijking?
Herijking is, in het kader van wettelijk geijkte toestellen (vroeger herkenbaar aan de groene M en de verzegeling) in België verplicht om de 4 jaar. Dient te gebeuren door een geaccrediteerde keuringsinstelling of door de metrologische dienst van de overheid. Vanaf 1 januari 2010 controleert deze laatste echter slechts nog of de herijking op tijd en door een bevoegde instantie gebeurd is. We kunnen u de contactgegevens van een keuringsinstelling doorgeven. 
De verbreking van de verzegeling (bv na een herstelling) maakt de weegschaal ongeldig.  Dan moet de weegschaal opnieuw een herijking met verzegeling ondergaan. De klant dient er dus op toe te zien dat de zegels zo intact mogelijk blijven.
Bij de (her)ijking worden een hele reeks testen uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften. De resultaten hiervan worden weggeschreven in een databank van de overheid. De klant bekomt een ijkcertificaat als bewijs van de herijking.

Wat is kalibratie van een weegschaal?
Kalibratie van een weegschaal is het controleren op juistheid met behulp van gecontroleerde testgewichten. Eventueel moet de weegschaal bijgesteld ("gejusteerd") worden indien ze afwijkingen buiten de normen vertoont. De controle dient periodiek herhaald te worden omdat elke weegschaal na verloop van tijd kan beginnen afwijken.
Dit is belangrijk in het kader van een kwaliteitssysteem, bvb ISO9000 e.a.  waarbij meetinstrumenten regelmatig op juistheid gecontroleerd dienen te worden en bijgesteld indien nodig. Hierbij kan ook een kalibreerverslag afgeleverd worden. Wij kunnen deze kalibratie voor u regelen.

Wat is justeren?
Justeren is een technische ingreep waarbij de weegschaal juist wordt afgeregeld volgens de plaats waar ze zal gebruikt worden door het gebruik van ijkgewichten. Als bij kalibratie blijkt dat een weegschaal niet meer correct weegt, wordt ze gejusteerd.